Czyste powietrze dla naszych dzieci

to lokalna akcja zainicjowana przez Gminę Żychlin, mająca na celu działania informacyjno-edukacyjne przyczyniające się po poprawy jakości powietrza oraz wpływające na poprawę stanu zdrowia mieszkańców naszego miasta oraz gminy.

SMOG – palący problem naszych miast

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że największym zagrożeniem dla jakości naszego powietrza jest SMOG!

… ale czym dokładnie jest smog?

źródło: SciFun

SMOG to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Tworzony jest przez zanieczyszczenia powietrza, takie jak: pyły oraz gazy, które pochodzą z indywidualnych źródeł ogrzewania, ośrodków przemysłowych, spalin samochodowych oraz produktów reakcji fotochemicznych i chemicznych. Powstawanie smogu związane jest również bezpośrednio z bezwietrzną pogodą oraz znaczną wilgotnością powietrza, co sprzyja kumulowaniu się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Zjawisko to obserwowane jest głównie nad terenami miast bądź zakładów przemysłowych.

Główną przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza jest emisja gazów i pyłów. Największy zaś wpływ na złą jakość powietrza ma spalanie paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania – tzw. emisja niska, następnie transport oraz przemysł (źródło emisji punktowej).

Jest akcja! – po pierwsze edukacja

Mając na uwadze, że pewne rzeczy można zmienić, by poprawić stan powietrza, którym oddychamy, pojęliśmy działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców oraz ograniczyliśmy ilość szkodliwych związków, które przedostają się do atmosfery.

Jakość powietrza, którym oddychamy

Czujniki powietrza na bieżąco monitorują jakość powietrza, w naszym otoczeniu.
Dzięki temu inaczej postrzegamy powietrze, którym oddychamy.

Dane pobierane są na bieżąco z trzech czujników, rozmieszczonych na szkołach przy ulicy Łukasińskiego i Żeromskiego w Żychlinie oraz ul. Szkolnej w Grabowie. Dla uczniów będą doskonałym narzędziem do badań naszego otoczenia podczas zajęć szkolnych i promowania zachowań proekologicznych.

ul. Łukasińskiego

ul. Żeromskiego

ul. Szkolna, Grabów

Nasze starania dla lepszego powietrza

Zadania organizacyjne, inwestycyjne i edukacyjne,
które zrealizowaliśmy w ostatniej dekadzie:

 • Pozyskanie inwestora w zakresie sieci ciepłowniczych: 
  • Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery – rozwój sieci ciepłowniczych – wykonano przyłącza cieplne do 12 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólny Dom”, dzięki czemu zlikwidowano blisko 200 pieców jako lokalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza,
  • Wymiana starej i energochłonnej infrastruktury ciepłowniczej na terenie osiedla Wyzwolenia i Traugutta Zachód – przez co zmniejszono zapotrzebowanie energetyczne – ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń.
 • Pozyskanie inwestora w zakresie sieci gazowej – alternatywne czyste źródło energii dla naszych domów – I etap budowa sieci magistralnej,
 • Inwestycje Gminy Żychlin w likwidację niskiej emisji – wykonano przyłącza cieplne do budynków komunalnych w obszarze Starówki Miejskiej – likwidacja pieców w części kamienic, jako lokalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza,  
 • Inwestycje Gminy Żychlin w zakresie termomodernizacji kamienic – wykonano docieplenia części budynków komunalnych w obszarze Starówki Miejskiej, przez co zmniejszono zapotrzebowanie energetyczne – ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń , 
 • Inwestycje Gminy Żychlin w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – wykonano docieplenia budynków publicznych (szkoły, MOPS, filia PUP), przez co zredukowano zapotrzebowanie energetyczne – ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń,
 • Inwestycje Gminy Żychlin w odnawialne źródła energii przy wsparciu dotacji Unii Europejskiej w ramach priorytetu Ochrona powietrza– szczegóły w linkach: Termomodernizacja budynków i wymiana źródeł ciepła ; Termomodernizacja Urzędu Gminy ; Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury.
 • Projekty edukacyjne:
  • Akcja informacyjna „Nie truj siebie i innych – SMOG” oraz jej dystrybucja wśród mieszkańców miasta i gminy Żychlin 
  • Projekty edukacji ekologicznej realizowane w szkołach przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • Monitoring jakości powietrza w terenach o gęstej zabudowie z dużą ilością źródeł niskiej emisji –  Zakup i montaż 3 czujników jakości powietrza w celach edukacyjno-informacyjnych

Kolejne zadania proekologiczne

W dalszym ciągu planujemy poprawę jakości powietrza poprzez:

– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz budowanie społecznej odpowiedzialności za ochronę środowiska,

– rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości uzyskania dofinansowania na wykonanie termomodernizacji budynków oraz wymianę urządzeń grzewczych,

oraz, co najważniejsze, realizując kolejne zadania proekologiczne:

 • Inwestycje Gminy Żychlin w likwidację niskiej emisji – planujemy wykonanie przyłączy cieplnych do wszystkich budynków komunalnych w obszarze Starówki Miejskiej – cel – likwidacja pieców w kamienicach, jako lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń  
 • Inwestycje Gminy Żychlin w zakresie termomodernizacji kamienic – planujemy wykonanie docieplenia wszystkich budynków komunalnych w obszarze Starówki Miejskiej – cel – zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego – ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń  
 • Inwestycje Gminy Żychlin w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – pozostał na ostatni obiekt użyteczności publicznej do termomodernizacji – Szkoła Podstawowa w Grabowie – planowane jest wykonanie zostanie docieplenia budynku, przez co zredukowane zostanie zapotrzebowanie energetyczne placówki – ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń  
 • Inwestycje Gminy Żychlin w odnawialne źródła energii przy wsparciu dotacji Unii Europejskiej w ramach priorytetu Ochrona powietrza – dotacja na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego
 • Projekty edukacyjne:
  • Kontynuacja akcji informacyjnej „Czyste powietrze dla naszych dzieci” – monitoring jakości powietrza oraz akcje edukacyjne w szkołach i wśród mieszkańców 
  • Projekty edukacji ekologicznej realizowane w szkołach przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne